سایت شرکتی

مشتری: دکترحسین ولی پور

مهارت ها: وردپرس،گرافیک

این سایت برای گروه عمرانی ولی پور طراحی شده است . جناب آقای مهندس ولی پور در زمینه ی طراحی ، نظارت و اجرای پروژه های عمرانی فعالیت می کنند . در این سایت به تشریح و معرفی تمامی فعالیت های این گروه پرداخته شده و تصاویر پروژه ها نیز قرار داده شده است .