سایت لاتین برای صادرات

مشتری: آقای مسعود زهره

ارزش: 2500000

مهارت ها: وردپرس،گرافیک

مدت زمان: 1400/06/24 تا 1400/07/03

سایت شرکت زهره برای صادرات پسته ساخته شده است.طبق درخواست آقای مسعود زهره این سایت تک زبانه و فقط به زبان انگلیسی می باشد.

دراین سایت خواص پسته و فواید مختلف آن بیان شده.جدول قیمت انواع پسته قرارداده شده و معرفی کامل پسته های ایرانی انجام شده است.

تصاویراستفاده شده دراین سایت فول اچ دی وبا کیفیت بالا میباشد.این سایت دارای سه برگه مختلف است وگرافیک تمامی صفحات مدرن میباشد.

لوگوی طراحی شده برای این مجموعه توسط خودم انجام شده است.