سایت7زبانه صادراتی

مشتری: آقای محمود بابائی اناری

مهارت ها: وردپرس

این سایت برای یک شرکت بازرگانی  طراحی شده است . این شرکت با 7 کشور تعامل دارد به همین جهت این سایت به 7زبان ترجمه شده است . زمینه ی کاری این بازرگانی ، صادرات میوه و سبزیجات است که در عرصه ی بین المللی فعالیت می کند . زبان انگلیسی زبانی بین المللی ست ولی با این حال تمامی افراد به این زبان مسلط نیستند . ترجمه به زبان اصلی کشورهای مقصد ، باعث تعامل بهتر می شود .