صادراتی تک زبانه

مشتری: آقای مسعود زهره

مهارت ها: وردپرس،طراحی لوگو

این سایت برای صادرات فرش دستباف ابریشمی ساخته شده است . آقای زهره که پیش از این درخواست طراحی سایت برای صادرات پسته را کرده بودند ، خواستار طراحی این سایت به زبان انگلیسی شدند . در این سایت به معرفی فرش دستباف قم و فرش های نفیس این شرکت پرداخته شده است . لوگوی این شرکت نیز متناسب با فعالیتشان طراحی شده است .