تصویر
تصویر
تصویر

تیم سه

رسول شیری
طراحی گرافیک
محمود دولت زاده
طراحی UI/UX
فاطمه شکری
بازاریابی دیجیتال
رها اعتمادی
طراحی UI/UX
حنانه زندی
طراحی UI/UX
شیما تک پرواز
بازاریابی دیجیتال
طاهر رجبی
طراحی UI/UX
نیما افخمی
طراحی گرافیک